Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is de manier waarop men met elkaar werkt en communiceert, in feite een optelsom van heersende normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door een grote groep medewerkers in een organisatie. Het verklaart waarom de dingen gaan zoals ze gaan en is daarmee niet altijd bewust of zichtbaar, maar wel voelbaar en invloedrijk. Een organisatiecultuur is daarmee een essentiële maar ook moeilijk te grijpen factor voor het slagen van organisatieontwikkeling.

Inzicht in gedrag

In ons cultuuronderzoek maken we gebruik van diverse bronnen met als doel inzicht en grip op zichtbaar en minder zichtbaar gedrag. Op basis van onze analyse brengen we een helder en concreet advies uit. Dit advies helpt de organisatie om gedrag te verbinden aan het bereiken van de organisatiedoelen

Wil je meer weten over ons cultuuronderzoek?

Neem contact met ons op